VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Sống Khôn Do Lời, Chết Dại Do Lưỡi

Châm-ngôn 18:21; Gia-cơ 3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/29/2011; 1172 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 10:23:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Châm-ngôn 18, Gia-cơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Châm-ngôn 18, Gia-cơ 3.

Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US5683.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
2Chúa Chịu Thống Khổ Vì Ai? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)5
3Bước Đi Trong Tình Yêu (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Ai Sẽ Phân Rẽ Chúng Ta Khỏi Sự Yêu Thương (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Ca Khúc Tâm Linh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.