VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Ân Sủng - Chiên Con Của Đức Chúa Trời

Sáng-thế Ký 3:15; Sáng-thế Ký 3:21; Ma-thi-ơ 1:18-25; Giăng 1:29
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:12/23/2012; 982 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/22/2019 6:5:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 3, Sáng-thế Ký 3, Ma-thi-ơ 1, Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 3, Sáng-thế Ký 3, Ma-thi-ơ 1, Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US7233.18 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đời Sống Đắc Thắng (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
2Bạn Là Loại Cơ Đốc Nhân Gì? (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Vì Sao Chúng Ta Cần Nhau (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Lòng Nhân Từ Và Của Tế Lễ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Linh Hồn Cát Bụi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.