VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Năm Tác Động Của Chúa Trên Hội Thánh

Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/2/2012; 619 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 0:14:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US6590.84 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cám Dỗ Cứu Cánh Biện Minh Cho Phương Tiện (Mục Sư Trần Trọng Luật)1
2Trong Lúc Cần (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
3Món Quà Vô Giá (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Ra Khỏi Ai-cập (Pastor Dale Sewall)1
5Người Được Chúa Dùng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.