VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Receive and Live the Truth (The Truth Shapes Our Spiritual Life)

Cô-lô-se 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/5/2013; 154 xem
Xem lần cuối 4/14/2019 1:45:42
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US9953.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
2Trên Thập Giá (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Dạy Dỗ Lẽ Đạo (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Vâng Phục Chúa (Mục Sư Trần Thanh Dũng)1
5Chúa toàn năng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.