VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sứ Vụ Tín Nhân

Sứ Vụ Tín Nhân

Giăng 15:1-27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/3/2013; 1740 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/15/2019 16:11:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng), Sứ Vụ Tín Nhân (Giăng 15).


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam4888.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Làm Gì Khi Đau? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Thanh Tẩy Đền Thờ Trong Tuần Lễ Thánh (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Chữ Ơn Chữ Nghĩa Chữ Tình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Khuôn Vàng Thước Ngọc (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.