VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Thương Xót Người Khốn Cùng

Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/18/2014; P: 6/3/2014; 662 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 4:1:26
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1, France1768.06 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)4
2Giá Trị Đích Thực Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Những Hòn Đá Kỷ Niệm (Mục Sư Trương Văn Sáng)2
4Đời Sống Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Cơ Đốc Nhân Trong Thế Giới Ngày Nay (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.