VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Thương Xót Người Khốn Cùng

Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/18/2014; P: 6/3/2014; 618 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/16/2019 0:26:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US6247.16 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Ngã Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)10
2Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra! (Mục Sư Trần Quang Tuấn)10
3Thì Giờ, Lời Nói Và Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
4Lời Thứ Ba Trên Thập Tự Giá (Mục Sư Huỳnh John Hùng)4
5Hiếu Kính Cha Mẹ (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.