VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Sự Tốt Lành Của Lòng Biết Ơn

Phi-líp 4:4-13
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:7/6/2014; 764 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/29/2019 19:13:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1, Italy29293.59 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Sứ Điệp Phục Sinh (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Trên Thập Giá (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tinh Thần Giữ Lễ Thương Khó Và Phục Sinh (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Đức Tin Và Việc Làm (Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.