VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Đức Chúa Trời Của Sự Sáng Tạo

Sáng-thế Ký 1:1-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/22/2017; P: 1/30/2017; 440 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/23/2019 14:4:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US1361.02 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Gương Sáng Cho Người Nữ Cơ-đốc (Mục Sư Lê Văn Thái)4
2Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
3Môn Đệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Cảm Tạ Và Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Tâm Tình Như Phao Lô (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.