VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Đức Chúa Trời Của Sự Sáng Tạo

Sáng-thế Ký 1:1-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/22/2017; P: 1/30/2017; 480 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 23:20:26
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US881.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trả Đủ Ngày Cuối (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
2Trái Tim Nhạy Cảm (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Các Thánh Tử Đạo (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Dự Phần Phép Lạ Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.