VietChristian
VietChristian
httl.org

Hãy Nhướng Mắt Lên Mà Nhìn

Hãy Nhướng Mắt Lên Mà Nhìn

Giăng 4:35-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 695 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 21:55:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2024.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hỡi La xa rơ! Hãy Ra! (Mục Sư Trương Trung Tín)4
2Tinh Thần Giữ Lễ Thương Khó Và Phục Sinh (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
3Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Nghèo đói & Than khóc (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
5Vô Tín Và Vấn Đề Sinh Tử (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.