VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Dâng Lời Cảm Tạ

Ê-phê-sô 5:18-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/30/2013; P: 12/13/2014; 598 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/16/2019 6:48:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5.

Lễ Tạ Ơn, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1, 5813.48 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra! (Mục Sư Trần Quang Tuấn)6
2Đừng Ngã Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
3Cầu Nguyện Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Lời Thứ Ba Trên Thập Tự Giá (Mục Sư Huỳnh John Hùng)2
5Chớ Nghi Ngờ Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.