VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Xây Dựng Thân Thể Đấng Christ

Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/13/2015; P: 9/19/2015; 645 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.93 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US17.45 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Cuối Cùng Muôn Vật Đã Gần (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)5
2Những Điều Cơ Bản Về Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Văn Thái)4
3Ban Ơn, Chúc Phước, Đền Nợ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
4Mục Đích Sự Chịu Khổ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Niềm Vui Của Lòng Biết Ơn (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.