VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Lời Hứa Đáng Tin Cậy

Ma-thi-ơ 28:20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/27/2015; 478 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 9:50:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, Russian Federation578.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Trong Đời Mới (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
2Chúa Chết Vì Ai? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
3Vui Trong Chúa Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
4Để Tưởng Nhớ Người (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Niềm Vui Mừng Lớn Lao Nhất (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.