VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Lời Hứa Đáng Tin Cậy

Ma-thi-ơ 28:20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/27/2015; 455 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 21:46:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France5399.14 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)6
2Hô-sa-na (Mục Sư Trương Trung Tín)6
3Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
4Trước Đã Chết Mà Bây Giờ Lại Sống (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
5Chứng Cớ Chúa Sống Đâu Nào? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.