VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Con Người Trong Kế Hoạch Giáng Sinh Của Chúa

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 589 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 17:50:53
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 1.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France8439.75 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Trả Đủ Ngày Cuối (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Một Kinh Nghiệm Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Người Có Lòng Ăn Năn Thống Hối (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Tạ Ơn Chúa Ban Cho Sự Đắc Thắng (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.