VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Sự Công Bình Khỏa Lấp Tội Lỗi

Rô-ma 5:12-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/15/2017; P: 10/18/2017; 368 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 15:31:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego.


SốKhách từMới xem
1, Germany12334.56 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa, Đấng Thương Cảm (Mục Sư Hồ Hiếu Hạ)2
2Bước Đi Trong Sự Khôn Ngoan (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Xóa Bỏ Khoảng Cách (Mục Sư Hứa Trung Tín)2
4Nỗi Lòng Của Người Hầu Việc (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Quyền Năng Của Sự Cảm Tạ Và Ngợi Khen (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.