VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Trọng Tâm Của Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 1:18-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 245 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 5:29:21
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US6915.35 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Hãy Đến Trước Mùa Đông (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
3Giê-xu Người Thầy Đích Thực (Mục Sư Đoàn Văn Minh)1
4Luận Về Hoạn Nạn Tín Hữu Gặp (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Tạ Ơn Ai? (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.