VietChristian
VietChristian
httl.org

Món Quà Quý Nhất Của Đức Chúa Trời

Món Quà Quý Nhất Của Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 2:4-9; Rô-ma 5:12-17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/24/2017; P: 12/31/2017; 250 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/17/2019 10:39:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 2, Rô-ma 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 2, Rô-ma 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US3716.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Ngã Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Vườn Nho Hoang Tàn (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Tôi Biết Chúa Và Chúa Biết Tôi (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Nhận Quyền phép để trở nên (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Làm thế nào để được mặc lấy Quyền Phép mà giảng Lời Chúa cách dạn dĩ? (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.