VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Hương Thơm Của Sự Tha Thứ

Hương Thơm Của Sự Tha Thứ

Ma-thi-ơ 6:9-15
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/12/2014; P: 1/9/2018; 701 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 20:30:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Da Nang, Vietnam1030.82 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khoe Mình về Thập Tự Giá (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
2Dòng Sông Thánh Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Tôi Cảm Tạ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Lắng Nghe Tiếng Chúa (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
5Mười hai lời hứa lớn từ Món Quà Giáng sinh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.