VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Hương Thơm Của Sự Tha Thứ

Hương Thơm Của Sự Tha Thứ

Ma-thi-ơ 6:9-15
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/12/2014; P: 1/9/2018; 646 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 6:35:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Cypress, TX, US1014.86 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
2Trên Thập Giá (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Dạy Dỗ Lẽ Đạo (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Vâng Phục Chúa (Mục Sư Trần Thanh Dũng)1
5Chúa toàn năng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.