VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Chúc Phước Bằng Sự Đặt Tên

Sáng-thế Ký 1.28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/14/2018; 206 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 17:40:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Singapore, Singapore1884.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
2Trước Đã Chết Mà Bây Giờ Lại Sống (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
3Theo Chúa Bỏ Gì? (Mục Sư Trần Trọng Luật)3
4Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Để Tin Và Được Sống (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.