VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Giảng Tin Lành Cho Mọi Người (Phần 2)

Mác 16:15-20; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/21/2018; 279 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 20:17:41
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 16, Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 16, Ma-thi-ơ 28.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.


SốKhách từMới xem
1Chicago, IL, US1017.24 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lắng Nghe Tiếng Chúa (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
2Dòng Sông Thánh Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tôi Cảm Tạ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.