VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Giảng Tin Lành Cho Mọi Người (Phần 2)

Mác 16:15-20; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/21/2018; 248 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 18:58:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 16, Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 16, Ma-thi-ơ 28.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.


SốKhách từMới xem
1Sydney, Australia1846.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
2Những Nguyên Tắc Đức Tin Năng Động (Bà Mục Sư Trương Văn Hoàng)2
3Gặp Chúa Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tôi Được Phước (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Cội Nguồn Bình An (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.