VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Chia Sẻ Phúc Âm

Ma-thi-ơ 9:35-38; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 198 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/11/2019 1:0:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 9, Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9, Ma-thi-ơ 28.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Tacoma, WA, US11708.55 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thanh Tẩy Đền Thờ Trong Tuần Lễ Thánh (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
2Sứ Điệp Phục Sinh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Gặp Chúa Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Làm Sao Biết Đó Là Tiếng Chúa (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
5Làm Gì Khi Đau? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.