VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Chia Sẻ Phúc Âm

Ma-thi-ơ 9:35-38; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 229 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 6:13:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 9, Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9, Ma-thi-ơ 28.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US295.41 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngọn Đèn Trong Đêm Tối (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Đừng Quên Những Chuyện Đáng Nhớ, Đừng Nhắc Những Chuyện Đáng Quên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Con Người Chúa Muốn (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Sống Vui - Vui Sống (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Nội Tâm Vững Mạnh (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.