VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Đấng Hướng Đạo Và Làm Cho Vững Đạo

Mác 10:32-34
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/4/2018; 205 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/11/2019 13:5:10
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US10830.45 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Làm Gì Khi Đau? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Thanh Tẩy Đền Thờ Trong Tuần Lễ Thánh (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Đừng Sợ! Linh Hồn Còn Trong Người (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Làm Nên Mới (Mục Sư Đặng Quy Thế)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.