VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Ấn Tín: Bổn Phận Và Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 22:15-22; Giăng 6:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/11/2018; 184 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 12:55:15
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 22, Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 22, Giăng 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1959.55 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cách Sống Của Người Môn Đồ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Đừng Sợ! Linh Hồn Còn Trong Người (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Sự Chết Của Chúa Giê-su (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
4Phép Lạ Thứ Ba (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Lời Cầu Nguyện Của Nê-hê-mi (Pastor Evan Lee Dahl)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.