VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Ấn Tín: Bổn Phận Và Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 22:15-22; Giăng 6:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/11/2018; 225 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 11:4:41
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 22, Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 22, Giăng 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US4498.49 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trả Đủ Ngày Cuối (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
2Trái Tim Nhạy Cảm (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Dự Phần Phép Lạ Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)1
5Được chọn vào đội hình của Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.