VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Một Tương Lai Hy Vọng

Sáng-thế Ký 12:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 136 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/12/2019 8:13:17
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US13525.02 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyền Năng Phúc Âm (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
2Chúa Chịu Thống Khổ Vì Ai? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Bí Quyết Để Gia Tăng (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
4Đồng Chết Với Chúa (Mục Sư Lê Duy Tín)1
5Bọn Lính Nhạo Báng Chúa (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.