VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Bạn Có Cam Kết Với Chúa Trong Năm Mới Không?

Giô-suê 24:14-27; 2 Các Vua 23:1-3; Nê-hê-mi 9:1-3,38
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/6/2019; P: 1/10/2019; 643 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/23/2019 4:38:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giô-suê 24, 2 Các Vua 23, Nê-hê-mi 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giô-suê 24, 2 Các Vua 23, Nê-hê-mi 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Houston, TX, US257.42 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiến Bộ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Đừng Buồn Mà Nên Vui! (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Món Quà Quý Nhất Trên Đời (Minh Nguyên)2
5Ca Ngợi Cảm Tạ Chúa (Mục Sư Lê Thế Đinh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.