VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Được Lành Trong Ngày Sa-bát

Giăng 5:1-47
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/6/2019; P: 1/14/2019; 114 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 14:43:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1, France11192.65 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khác Nào Kẻ Nằm Chiêm Bao (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Tìm Gì Trong Đời? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
4Khải Huyền 5 (Pasteur Christophe Paya)3
5Đường Gập Ghềnh Theo Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.