VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ai Là Chủ Đời Tôi?

Ai Là Chủ Đời Tôi?

Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 779 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/20/2019 1:7:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Tacoma, WA, US3075.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Điều Trông Đợi Nơi Cuộc Đời Bạn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
2Sự Mầu Nhiệm Của Lời Cầu Nguyện Được Nhậm (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
3Lời Cuối Cho Nhau (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
4Với Chúa, Với Mình, Với Người (Mục Sư Đặng Quy Thế)1
5Ca Ngợi & Cảm Tạ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.