VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ai Là Chủ Đời Tôi?

Ai Là Chủ Đời Tôi?

Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 911 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 6:20:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US2371.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bài Học Từ Tháp Ba Bên (Mục Sư Lê Thiện Dũng)2
2Kiềm Chế Cái Tôi (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Tháp Ba-Bên Hiện Đại (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Niềm Vui Mừng Lớn Lao Nhất (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.