VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Giữa Quan Trọng Và Cấp Bách

Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/27/2019; 354 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 8:11:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tôi Chọn.


SốKhách từMới xem
1Da Nang, Vietnam1278.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khải Huyền 5 (Pasteur Christophe Paya)3
2Đức tin là gì? (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
3Hô-sa-na (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Trước Đã Chết Mà Bây Giờ Lại Sống (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.