VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Vì Thiên Chúa Và Tha Nhân

1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/27/2019; P: 3/22/2019; 95 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 4:48:15
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, Germany15416.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tín Đồ Thật (I) (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Từ Kết Ước Với Âm Phủ Đến Kết Ước Với Chúa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
3Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)3
4Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Tạ Ơn Chúa Và Biết Ơn Tình Người (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.