VietChristian
VietChristian
httl.org

Gốc Nho Và Nhánh

Gốc Nho Và Nhánh

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/7/2019; P: 4/12/2019; 310 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/23/2019 20:41:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Bronx, NY, US999.91 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Môn Đệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Gương Sáng Cho Người Nữ Cơ-đốc (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Vốn Liếng Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Hai Mối Quan Tâm (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.