VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Tâm Tình Chúa Giê-xu

Tâm Tình Chúa Giê-xu

Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 658 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/23/2019 1:38:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1Lattes, France259.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)5
2Điều Trông Đợi Nơi Cuộc Đời Bạn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
3Nắm Giữ Thì Sẽ Mất (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
4Món Quà Quý Nhất Trên Đời (Minh Nguyên)2
5Cách Ăn Nết Ở (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.