VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Chúa Chịu Thống Khổ Vì Ai?

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2019; 292 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 10:11:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 53.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 53.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1551.93 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Biết Mình Biết Ơn (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Đừng Ngại Bị Chỉ Trích (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.