VietChristian
VietChristian
httl.org

Cảnh Giác

Cảnh Giác

2 Phi-e-rơ 2:1-10a
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/9/2016; 1242 xem 26 lưu
Xem lần cuối 5/18/2017 9:39:55
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Tiến Bộ

Tiến Bộ

2 Phi-e-rơ 1:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/2/2016; 1009 xem 25 lưu
Xem lần cuối 5/13/2017 3:13:37
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Ba Ngày Lễ Trọng

Ba Ngày Lễ Trọng

Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/25/2016; P: 10/1/2016; 658 xem 23 lưu
Xem lần cuối 5/12/2017 15:33:11
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Chân Thần Duy Nhất

Chân Thần Duy Nhất

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:6:1-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 850 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 10:12:12
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 3)

Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 3)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:19-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 868 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/21/2017 11:57:15
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 2)

Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 2)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 765 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/16/2017 10:53:58
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Khuôn Mẫu Muôn Đời

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/24/2016; P: 7/26/2016; 1195 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/19/2017 12:11:43
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Bài Học Lịch Sử

Bài Học Lịch Sử

Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:19-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 996 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/20/2017 9:51:25
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Người Cha Hạnh Phúc

Người Cha Hạnh Phúc

Thi-thiên 128
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 1083 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/20/2017 5:21:13
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Những Giá Trị Trong Đời Sống

Những Giá Trị Trong Đời Sống

Mác 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/12/2016; P: 6/14/2016; 1131 xem 10 lưu
Xem lần cuối 33.55 giây
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  3 / 65  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng