VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Người Cha Hạnh Phúc

Người Cha Hạnh Phúc

Thi-thiên 128
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 1007 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 6:18:22
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Những Giá Trị Trong Đời Sống

Những Giá Trị Trong Đời Sống

Mác 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/12/2016; P: 6/14/2016; 1073 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 7:43:16
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Những Sóng Gió Trong Đời Sống

Những Sóng Gió Trong Đời Sống

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 1558 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 11:6:10
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay

Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay

Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/15/2016; P: 5/19/2016; 1763 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 16:38:26
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Bốn Loại Đất

Bốn Loại Đất

Mác 4:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 939 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/20/2017 15:30:22
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Ngày Hay Người?

Ngày Hay Người?

Mác 2:23-3:6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/24/2016; 704 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 19:21:38
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống II

Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống II

Mác 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/17/2016; 877 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 17:4:45
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Ý Nghĩa Cái Chết Chúa Giê-xu

Ý Nghĩa Cái Chết Chúa Giê-xu

2 Cô-rinh-tô 5:21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/25/2016; P: 3/28/2016; 940 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 13:22:21
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Tha Tội Và Chữa Lành

Tha Tội Và Chữa Lành

Mác 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/13/2016; P: 3/17/2016; 1197 xem 19 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 8:59:6
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Chữa Lành

Chữa Lành

Mác 1:29-45
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/6/2016; P: 3/8/2016; 1168 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 6:20:46
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  3 / 64  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng