VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Hạnh Phúc Của Người Tin Chúa

Hạnh Phúc Của Người Tin Chúa

Ga-la-ti 3:21-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 1263 xem 27 lưu
Xem lần cuối 9/21/2017 6:22:49
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 1017 xem 21 lưu
Xem lần cuối 9/19/2017 22:40:43
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Cơ-đốc Nhân Và Tha Nhân

Cơ-đốc Nhân Và Tha Nhân

Ga-la-ti 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 787 xem 18 lưu
Xem lần cuối 9/19/2017 22:2:18
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Một Đời Sống Có Ý Nghĩa

Một Đời Sống Có Ý Nghĩa

Ga-la-ti 1:11-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 1320 xem 25 lưu
Xem lần cuối 9/20/2017 20:50:29
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Tin Lành Là Gì?

Tin Lành Là Gì?

Ga-la-ti 1:6-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/8/2017; 817 xem 18 lưu
Xem lần cuối 9/21/2017 5:18:23
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Những Quyết Định Đầu Năm

Những Quyết Định Đầu Năm

Ma-thi-ơ 22:37-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/1/2017; P: 1/5/2017; 1655 xem 23 lưu
Xem lần cuối 9/18/2017 16:14:59
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Tinh Thần Giáng Sinh: Thờ Phượng

Tinh Thần Giáng Sinh: Thờ Phượng

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/25/2016; P: 12/28/2016; 636 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/17/2017 22:19:56
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Tạ Ơn Thiên Chúa

Tạ Ơn Thiên Chúa

2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2016; P: 12/5/2016; 888 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/14/2017 4:32:1
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Nơi Kín Đáo Của Đấng Chí Cao

Nơi Kín Đáo Của Đấng Chí Cao

Thi-thiên 91
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 1209 xem 27 lưu
Xem lần cuối 9/21/2017 6:23:51
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Từ Đời Này Qua Đời Kia

Từ Đời Này Qua Đời Kia

Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/13/2016; P: 11/17/2016; 1170 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/20/2017 20:0:0
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  3 / 66  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng