VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Những Sóng Gió Trong Đời Sống

Những Sóng Gió Trong Đời Sống

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 1642 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 9:4:41
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay

Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay

Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/15/2016; P: 5/19/2016; 1837 xem 22 lưu
Xem lần cuối 5/21/2017 9:24:54
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Bốn Loại Đất

Bốn Loại Đất

Mác 4:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 995 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 8:37:16
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Ngày Hay Người?

Ngày Hay Người?

Mác 2:23-3:6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/24/2016; 743 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/19/2017 14:5:26
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống II

Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống II

Mác 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/17/2016; 942 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/20/2017 12:32:7
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Ý Nghĩa Cái Chết Chúa Giê-xu

Ý Nghĩa Cái Chết Chúa Giê-xu

2 Cô-rinh-tô 5:21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/25/2016; P: 3/28/2016; 1064 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/21/2017 7:39:23
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Tha Tội Và Chữa Lành

Tha Tội Và Chữa Lành

Mác 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/13/2016; P: 3/17/2016; 1241 xem 22 lưu
Xem lần cuối 5/15/2017 7:4:29
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Chữa Lành

Chữa Lành

Mác 1:29-45
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/6/2016; P: 3/8/2016; 1224 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/15/2017 15:25:36
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Hai Sức Mạnh

Hai Sức Mạnh

Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/21/2016; 1210 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/21/2017 2:3:40
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống

Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống

Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 1627 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/19/2017 11:30:46
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  4 / 65  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng