VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Hai Sức Mạnh

Hai Sức Mạnh

Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/21/2016; 1112 xem 21 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 14:8:41
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống

Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống

Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 1566 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 14:18:49
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Ba Điều Mới

Ba Điều Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 1404 xem 23 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 2:17:2
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Chiến Thắng Cám Dỗ

Chiến Thắng Cám Dỗ

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 1513 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 7:10:18
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Báp Têm Và Cám Dỗ

Báp Têm Và Cám Dỗ

Mác 1:8-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 953 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 21:32:58
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Phúc Âm Là Gì?

Phúc Âm Là Gì?

Mác 1:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2016; P: 1/4/2016; 1092 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/18/2017 13:6:3
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Tin Lành Cho Muôn Dân

Tin Lành Cho Muôn Dân

Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2015; P: 1/2/2016; 933 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/20/2017 11:33:56
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Những Bài Ca Giáng Sinh

Những Bài Ca Giáng Sinh

Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2015; P: 12/18/2015; 1329 xem 19 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 23:38:36
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Thiên Sứ Báo Tin

Thiên Sứ Báo Tin

Lu-ca 1:5-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/6/2015; P: 12/10/2015; 1233 xem 29 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 3:32:1
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Cảm Tạ Thiên Chúa

Cảm Tạ Thiên Chúa

Thi-thiên 139:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2015; P: 12/3/2015; 1014 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 16:58:3
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  4 / 64  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng