VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện Và Ca Ngợi

Cầu Nguyện Và Ca Ngợi

Thi-thiên 86
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/6/2016; 1139 xem 28 lưu
Xem lần cuối 9/21/2017 9:26:34
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Trông Chờ

Trông Chờ

2 Phi-e-rơ 3:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/16/2016; 1241 xem 24 lưu
Xem lần cuối 9/21/2017 7:8:37
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Cảnh Giác

Cảnh Giác

2 Phi-e-rơ 2:1-10a
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/9/2016; 1337 xem 29 lưu
Xem lần cuối 9/21/2017 7:33:16
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Tiến Bộ

Tiến Bộ

2 Phi-e-rơ 1:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/2/2016; 1108 xem 29 lưu
Xem lần cuối 9/18/2017 10:5:34
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Ba Ngày Lễ Trọng

Ba Ngày Lễ Trọng

Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/25/2016; P: 10/1/2016; 714 xem 24 lưu
Xem lần cuối 9/15/2017 7:13:11
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Chân Thần Duy Nhất

Chân Thần Duy Nhất

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:6:1-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 897 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/16/2017 21:50:9
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 3)

Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 3)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:19-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 918 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/15/2017 5:0:27
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 2)

Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 2)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 814 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/11/2017 6:41:50
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Khuôn Mẫu Muôn Đời

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/24/2016; P: 7/26/2016; 1261 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/17/2017 11:53:17
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Bài Học Lịch Sử

Bài Học Lịch Sử

Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:19-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 1047 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/19/2017 3:9:41
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  4 / 66  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng