VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 1696 xem 34 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 14:46:58
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Hành Trình Vào Đất Hứa I

Hành Trình Vào Đất Hứa I

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 1773 xem 29 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 11:30:57
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2014; P: 12/27/2014; 1547 xem 24 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 19:48:53
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/14/2014; P: 12/19/2014; 1615 xem 25 lưu
Xem lần cuối 2/11/2017 23:43:18
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Gia Phả Nhà Vua

Gia Phả Nhà Vua

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 1339 xem 19 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 12:1:33
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 1841 xem 25 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 22:6:35
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Phi-lê-môn 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2014; P: 11/20/2014; 1321 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 5:8:10
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Tít 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/2/2014; P: 11/7/2014; 1396 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/20/2017 11:39:52
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Tít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/12/2014; P: 10/17/2014; 1645 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 23:36:36
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/5/2014; P: 10/9/2014; 2030 xem 25 lưu
Xem lần cuối 2/20/2017 11:38:11
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  8 / 64  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng