VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Kỳ Chúa Đến

Kỳ Chúa Đến

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/16/2015; P: 8/21/2015; 1603 xem 27 lưu
Xem lần cuối 9/19/2017 7:33:15
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Sống Phúc Âm

Sống Phúc Âm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/9/2015; P: 8/12/2015; 1029 xem 25 lưu
Xem lần cuối 9/15/2017 23:16:15
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Tâm Tình Khích Lệ

Tâm Tình Khích Lệ

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-3:13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/26/2015; P: 7/31/2015; 1290 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/19/2017 9:40:18
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Tâm Tình Phục Vụ

Tâm Tình Phục Vụ

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 1279 xem 21 lưu
Xem lần cuối 9/21/2017 5:57:11
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Hội Thánh Và Phúc Âm

Hội Thánh Và Phúc Âm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 1165 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/13/2017 13:48:40
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Chuyện Ba Thành Phố

Chuyện Ba Thành Phố

Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 1779 xem 27 lưu
Xem lần cuối 9/19/2017 5:2:49
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Tình Cha

Tình Cha

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 945 xem 24 lưu
Xem lần cuối 9/21/2017 5:43:14
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Biểu Dương Quyền Lực

Biểu Dương Quyền Lực

Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 1103 xem 20 lưu
Xem lần cuối 9/19/2017 17:13:19
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1591 xem 26 lưu
Xem lần cuối 9/19/2017 16:17:51
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Hành Trình Truyền Giáo II

Hành Trình Truyền Giáo II

Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 892 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/19/2017 0:23:32
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  8 / 66  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng