VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/13/2018; P: 5/16/2018; 428 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 14:17:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:1-6 ​​
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 335 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 7:11:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:24-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/29/2018; P: 5/2/2018; 473 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 8:18:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:18-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/22/2018; P: 4/25/2018; 311 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 18:25:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/1/2018; P: 4/4/2018; 367 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 3:32:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:13-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/18/2018; P: 3/20/2018; 404 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 9:21:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/4/2018; P: 3/9/2018; 320 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 8:25:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 372 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 8:41:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/11/2018; P: 2/14/2018; 375 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 12:54:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/28/2018; P: 2/1/2018; 384 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 8:15:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.