VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Giải Cứu Để Phục Vụ

Mác 10:35-45
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 255 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9.09 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Winter Photo

Để Giữ Mãi Mãi

Giăng 6:60-71
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 135 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 10:47:54
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Winter Photo

Hãy Nhận Biết Chúa Xuân

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 202 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/20/2017 15:1:2
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Winter Photo

Lòng Thờ Phượng Nhiệt Thành

Thi-thiên 89:1-18;
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/15/2017; P: 1/17/2017; 243 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 23:5:32
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Winter Photo

Càng Yêu Chúa Hơn

1 Giăng 3:1-3; 1 Giăng 3:16-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/8/2017; P: 1/12/2017; 326 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 21:37:28
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Winter Photo

Càng Đẹp Lòng Cha Thánh

Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/1/2017; P: 1/3/2017; 207 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 17:29:33
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Winter Photo

Mắt Con Đã Thấy Sự Cứu Rỗi

Lu-ca 2:25-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 258 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 4:29:23
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Winter Photo

Hãy Đến Tôn Thờ

Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 185 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 23:44:59
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Winter Photo

Bạn Có Trong Đội Ngũ?

Cô-lô-se 4:7-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 229 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 14:54:8
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Winter Photo

Sức Lực Từ Chúa

Cô-lô-se 3:22-4:6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/4/2016; P: 12/12/2016; 138 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 15:30:4
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng