VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Cam Kết Với Chúa

Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/15/2017; P: 10/18/2017; 212 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2017 10:52:59
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Kính Yêu Chúa

Giăng 14:15-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 176 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2017 0:29:50
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Hãy Biết Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 77 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2017 15:5:30
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Hội Thánh Muốn Tôi Thế Nào?

1 Ti-mô-thê 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/24/2017; P: 9/29/2017; 270 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2017 3:37:41
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Để Phục Hồi Sức Sống

Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/17/2017; P: 9/20/2017; 390 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2017 15:6:1
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Bao Giờ Cũng Thế Đấng Christ Sẽ Được Cả Sáng

Phi-líp 1:12-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/10/2017; P: 9/12/2017; 148 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2017 10:12:1
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Đồng Tâm Nhất Trí

Rô-ma 15:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 108 xem
Xem lần cuối 10/16/2017 8:47:12
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tôn Trọng Nhau

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 260 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/6/2017 13:24:32
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Đối Xử Với Nhau

Rô-ma 12:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/16/2017; P: 7/17/2017; 209 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2017 13:14:40
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Đến Ngày Phân Chia Cuối Cùng

Ma-thi-ơ 13:47-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/25/2017; P: 6/29/2017; 694 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/19/2017 13:57:46
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 23  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng