VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Chúa Giê-xu Kêu Gọi Bạn

Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/24/2016; P: 7/25/2016; 370 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 21:47:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tội Lỗi Và Ân Điển

Rô-ma 5:12-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 444 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 0:51:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cộng Đồng Đức Tin Sống Động

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 223 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 0:49:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tình Cha

Lu-ca 15:28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/19/2016; P: 6/22/2016; 314 xem
Xem lần cuối 12/5/2018 10:48:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vì Sao Con Không Quay Về

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/12/2016; P: 6/26/2016; 393 xem
Xem lần cuối 11/28/2018 1:55:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tình Cha Thiên Thuợng

Giê-rê-mi 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 575 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 7:50:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Gia Tài Nào Cho Con

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/7/2015; P: 6/18/2015; 437 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 17:28:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trách Nhiệm Day Trẻ Thơ

Châm-ngôn 22:6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/26/2015; P: 4/29/2015; 455 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 22:17:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Tôn Kính Cha Mẹ

Ê-phê-sô 6:2-3
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 255 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 13:38:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Sống Đời Đời

2 Ti-mô-thê 2:10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 238 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 16:2:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.