VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Chúa Giê-xu Kêu Gọi Bạn

Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/24/2016; P: 7/25/2016; 327 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/11/2018 18:12:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tội Lỗi Và Ân Điển

Rô-ma 5:12-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 393 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/19/2018 4:50:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Cộng Đồng Đức Tin Sống Động

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 185 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/11/2018 16:36:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tình Cha

Lu-ca 15:28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/19/2016; P: 6/22/2016; 288 xem
Xem lần cuối 6/20/2018 7:35:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Vì Sao Con Không Quay Về

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/12/2016; P: 6/26/2016; 355 xem
Xem lần cuối 5/28/2018 16:28:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tình Cha Thiên Thuợng

Giê-rê-mi 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 549 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/13/2018 22:56:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Gia Tài Nào Cho Con

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/7/2015; P: 6/18/2015; 418 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/15/2018 6:36:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Trách Nhiệm Day Trẻ Thơ

Châm-ngôn 22:6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/26/2015; P: 4/29/2015; 428 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/20/2018 3:19:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Hãy Tôn Kính Cha Mẹ

Ê-phê-sô 6:2-3
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 232 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/20/2018 2:37:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Sự Sống Đời Đời

2 Ti-mô-thê 2:10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 213 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/18/2018 5:21:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng