VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chúa Giê-xu Kêu Gọi Bạn

Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/24/2016; P: 7/25/2016; 293 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/22/2018 9:25:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tội Lỗi Và Ân Điển

Rô-ma 5:12-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 372 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/17/2018 5:42:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cộng Đồng Đức Tin Sống Động

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 169 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:34:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tình Cha

Lu-ca 15:28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/19/2016; P: 6/22/2016; 257 xem
Xem lần cuối 2/22/2018 8:10:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vì Sao Con Không Quay Về

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/12/2016; P: 6/26/2016; 334 xem
Xem lần cuối 2/22/2018 1:36:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tình Cha Thiên Thuợng

Giê-rê-mi 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 530 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/21/2018 1:42:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Gia Tài Nào Cho Con

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/7/2015; P: 6/18/2015; 401 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/22/2018 1:57:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trách Nhiệm Day Trẻ Thơ

Châm-ngôn 22:6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/26/2015; P: 4/29/2015; 398 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 13:11:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Tôn Kính Cha Mẹ

Ê-phê-sô 6:2-3
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 218 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:35:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Sống Đời Đời

2 Ti-mô-thê 2:10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 201 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:36:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng