VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Chiến Tranh Và Hòa Bình

Giô-suê 9:1-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:11/26/2017; P: 11/30/2017; 316 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 1:34:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chiến Thắng Giê-ri-cô

Giô-suê 6:1-5
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:11/19/2017; P: 11/22/2017; 262 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 8:45:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chủ Gia Đình

Sáng-thế Ký 19:12-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:4/2/2017; P: 4/5/2017; 424 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/24/2018 21:1:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cái Yếu Của Người Mạnh Và Cái Mạnh Của Người Yếu

2 Các Vua 5:1-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:3/19/2017; P: 3/23/2017; 509 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 3:7:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ê-sai Và Ba Bước Từng Trải

Ê-sai 6:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:3/12/2017; P: 3/14/2017; 362 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 2:8:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Biến Cố Và Cơ Hội

Mác 1:14
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:3/5/2017; P: 3/10/2017; 477 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 9:19:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sê-sa Và Đức Chúa Trời

Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 393 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 13:6:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Điểm Mù

Mác 10:46-52
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 501 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 12:37:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Biến Cố Và Cơ Hội

Mác 1:14
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:7/3/2016; P: 7/5/2016; 647 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 4:6:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Làm Thế Nào Để Sống Kết Quả Cho Chúa?

Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 499 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 2:9:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.