VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

1 Phi-e-rơ 2:9-10
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/5/2020; 203 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:22:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:11-18
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/25/2019; 1100 xem 35 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 16:32:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/1/2020; P: 3/6/2020; 339 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/9/2020 19:23:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 27:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/15/2020; 321 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 13:5:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:3-8
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/19/2019; P: 5/23/2019; 960 xem 23 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 9:30:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/13/2019; P: 1/17/2019; 1228 xem 20 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 8:32:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:4-9; 2 Sử-ký 5:11-14; 1 Cô-rinh-tô 5:7-8; Giăng 4:35-36; Ma-thi-ơ 24:31
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/31/2020; P: 6/30/2020; 79 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 5:53:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:43-51
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 2373 xem 50 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 6:55:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/31/2020; P: 6/3/2020; 147 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 17:46:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2019; P: 12/28/2019; 485 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 4:36:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 981  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.