VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 50:15-21; Rô-ma 12:3-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/17/2019; P: 11/19/2019; 213 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 4:35:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/17/2019; P: 12/9/2019; 48 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 9:29:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 4:12-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/17/2019; 220 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 11:21:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 8
Mục Sư Hồ Khắc Đàm
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 358 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 3:0:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 117
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/1/2019; 101 xem
Xem lần cuối 12/14/2019 23:9:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:8-7-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/15/2019; P: 9/23/2019; 624 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 15:14:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 22:1-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/3/2019; P: 11/26/2019; 120 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 17:12:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3:1-12
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/17/2019; P: 11/21/2019; 158 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 16:59:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:21b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 328 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 10:35:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:8-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/25/2019; P: 8/27/2019; 727 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 7:8:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 938  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.