VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 9:24-27; Phi-líp 3:12-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/13/2019; P: 1/16/2019; 545 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 3:35:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:34; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:17-21; Giê-rê-mi 29:11-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 192 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 20:22:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/3/2019; P: 2/4/2019; 210 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 16:55:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-30
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/12/2019; 102 xem 1 lưu
Xem lần cuối 58.63 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43:1-7; Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 170 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 10:8:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:33; Rô-ma 7:15,18-19,24-25; 1 Cô-rinh-tô 9:24-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 366 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 5:42:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 111:0-112:0
Truyền Đạo Hồ Long
C:1/27/2019; P: 1/30/2019; 253 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 8:3:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 2:4-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/11/2018; 970 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 6:44:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:2/3/2018; P: 2/3/2019; 137 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 23:41:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/27/2019; 279 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 12:33:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 886  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.