VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hãy Dùng Khả Năng Và Ân Tứ Để Phục Vụ Lẫn Nhau

1 Cô-rinh-tô 12:1,4-11; Rô-ma 12:4-8
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/4/2018; P: 11/8/2018; 497 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 6:27:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Thừa Nhận Tương Quan

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/28/2018; P: 10/30/2018; 621 xem 3 lưu
Xem lần cuối 47.97 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Phục Vụ Chúa

1 Cô-rinh-tô 3:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 147 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 1:52:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Làm Tỉnh Hồn Nhau

Làm Tỉnh Hồn Nhau

Phi-lê-môn 1:1-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 300 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 3:33:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Quản Gia Khôn Ngoan

Lu-ca 12:42-48
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 13 xem
Xem lần cuối 8.48 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Cuối Cùng Muôn Vật Đã Gần

1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/18/2018; 323 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 11:35:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Việc Làm

1 Giăng 3:11-18; Gia-cơ 2:14-17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/28/2018; P: 11/5/2018; 498 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 6:27:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tấm Lòng Cho Chúa

1 Sử-ký 28-29
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/7/2018; P: 10/12/2018; 801 xem 6 lưu
Xem lần cuối 48.27 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mục Đích Và Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện

Sáng-thế Ký 1:26; Thi-thiên 138:2; Dân-số Ký 23:19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 1466 xem 17 lưu
Xem lần cuối 56.62 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chức Năng Của Hội Thánh

Ma-thi-ơ 16:17-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 121 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 6:26:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 873  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.