VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ê-phê-sô 2:8-9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/16/2019; P: 6/20/2019; 307 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 2:41:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/25/2019; 208 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 9:9:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/8/2015; P: 11/10/2015; 2140 xem 36 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 18:14:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:4; Thi-thiên 32:2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/2/2019; P: 6/3/2019; 318 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 22:35:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:24-32
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/7/2016; P: 8/9/2016; 1751 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 0:25:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:31-32
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/28/2019; P: 5/4/2019; 369 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 8:51:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/24/2019; P: 3/1/2019; 458 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 5:24:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 1492 xem 29 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 7:12:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-38
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/6/2016; 1671 xem 53 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 21:37:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/10/2017; 1197 xem 29 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 9:13:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  47 / 944  Tiếp  Cuối

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.