VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2013; 3075 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/5/2020 12:40:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 13:1-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 2389 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/15/2020 14:42:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 2619 xem 37 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 3:45:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/18/2016; P: 9/23/2016; 1827 xem 40 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 2:18:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 25:27-34; Sáng-thế Ký 27:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/20/2008; 5690 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 4:50:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 1076 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/11/2020 12:10:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 2436 xem 63 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 11:21:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giáo Sư Ánh Tuyết Fisher
C:9/2/2008; 5515 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 7:8:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 7:10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/26/2020; P: 4/27/2020; 184 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 1:25:39
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:12-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 418 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/6/2020 23:33:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  54 / 987  Tiếp  Cuối

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.