VietChristian
VietChristian
httl.org

Ma-thi-ơ 12:9-14
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:3/23/2012; 924 xem 2 lưu
Xem lần cuối 22.72 giây
Đọc  Chia sẻ
Mác 14:3; Giăng 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 172 xem 1 lưu
Xem lần cuối 26.72 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 196 xem 2 lưu
Xem lần cuối 47.72 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; P: 4/19/2019; 26 xem 1 lưu
Xem lần cuối 52.73 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 1725 xem 29 lưu
Xem lần cuối 1.10 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:3
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1076 xem
Xem lần cuối 2.28 phút
Đọc   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:9-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1048 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.38 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:18-22
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/3/2019; P: 3/4/2019; 137 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3.11 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/21/2015; P: 3/24/2016; 397 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3.65 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 1:1-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/29/2013; 439 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3.98 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 154  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.