VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Mác 5:21-43
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 2054 xem 12 lưu
Xem lần cuối 47.76 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 21:4; Giăng 16: 33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/9/2011; 1327 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.10 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:26-27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/5/2010; 1795 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.35 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 63:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/9/2017; 710 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.70 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 51:17​
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2014; P: 5/25/2014; 1314 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2.11 phút
Xem Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 161 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:15; Sáng-thế Ký 3:21; Ma-thi-ơ 1:18-25; Giăng 1:29
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:12/23/2012; 1017 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3.93 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/20/2008; 4270 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4.00 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-8
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/24/2017; P: 12/28/2017; 252 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4.01 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/2/2014; 462 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.38 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 178  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.