VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Rev. Kenneth Mulkey
C:2/10/2011; 1490 xem 2 lưu
Xem lần cuối 25.37 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1; Hê-bơ-rơ 11:7; Sáng-thế Ký 6:9-22; Ma-thi-ơ 24:36-44; 2 Phi-e-rơ 2:4-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/9/2014; P: 11/10/2014; 590 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1.16 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 126
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/13/2019; 275 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.87 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1016 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.61 phút
Xem  Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/10/2011; 1043 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3.34 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/20/2014; 731 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3.74 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/21/2014; P: 12/24/2014; 786 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4.19 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 193 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.69 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 5:11-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/23/2016; 951 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5.31 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/27/2016; P: 3/28/2016; 665 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5.51 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 154  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.