VietChristian
VietChristian
httl.org

Cô-lô-se 3:11; Giăng 1:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/16/2014; 723 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.65 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:10; Gióp 1:12; Gióp 2:6
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/19/2017; P: 3/23/2017; 568 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 191 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.02 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:27-36
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1458 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3.27 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:4
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/9/2014; 820 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5.17 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/26/2007; 378 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5.48 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/8/2015; P: 11/10/2015; 1988 xem 32 lưu
Xem lần cuối 5.92 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:21-24
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:8/3/2014; P: 8/24/2014; 622 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5.95 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15; Lu-ca 2:7
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 2860 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6.57 phút
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 17:28-37
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/28/2015; 2407 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6.57 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 154  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.