VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/1/2015; 509 xem 2 lưu
Xem lần cuối 20.69 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:6-12
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/17/2019; P: 4/3/2019; 203 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.16 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/3/2015; P: 4/8/2015; 1656 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1.30 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 930 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1.33 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:26-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/20/2013; 1695 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2.16 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 24:11
Mục Sư Nguyễn Lập Mà
C:10/26/2008; 3395 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2.28 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:1-18
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:6/30/2016; P: 8/6/2017; 269 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2.75 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2014; 1522 xem 25 lưu
Xem lần cuối 3.53 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 8
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/14/2018; 818 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4.30 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:1-17
Minh Nguyên
C:5/11/2014; P: 5/15/2014; 1506 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4.46 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 153  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.