VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 957 xem 9 lưu
Xem lần cuối 27.64 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-4:5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/28/2018; 336 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.54 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 278 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.74 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 18:13-27
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/10/2013; 483 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2.43 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:10-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 196 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.54 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 28; 1 Sa-mu-ên 31
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 1247 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2.73 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/1/2009; 2363 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2.84 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/13/2009; 860 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3.53 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/27/2014; 1521 xem 25 lưu
Xem lần cuối 5.14 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:9-15
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:5/21/2017; 811 xem 26 lưu
Xem lần cuối 5.39 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 153  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.